Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deelname aan Postvriend als post-verstuurder of als post-ontvanger betekent automatisch dat u kennis hebt kunnen nemen van onze algemene voorwaarden en dat u akkoord gaat met de naleving.

 

De Stichting

 

Stichting Postvriend is een privé initiatief van de oprichter Anneke Simons die eenzaamheid wil verkleinen op een laagdrempelige en kleinschalige manier door persoonlijk contact te bevorderen d.m.v. het versturen van post.

 

Postvriend is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Wanneer men zich aanmeldt om deel te nemen aan het project stemt men erin toe dat aanmeldingsgegevens (zulke als naam- en adresgegevens) worden opgeslagen en doorgegeven aan Stichting Postvriend. Stichting Postvriend zal deze gegevens niet aan anderen verstrekken, met uitzondering van de desbetreffende Postvriend bij regelmatig contact en de verstuurders van een enkel kaartje. Verdere persoonlijke informatie of gegevens zijn en blijven privé.

Stichting Postvriend is een initiatief zonder winstoogmerk. Opgezet vanuit idealisme en is dan ook op geen enkele wijze, waar dan ook, ergens verantwoordelijk of aansprakelijk voor te houden. Het Bestuur stelt alles in het werk om de organisatie met integriteit en toewijding te leiden. Stichting Postvriend kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de frequentie van de correspondentie

De verwerking van aanmeldingen, persoonsgegevens en alle overige activiteiten binnen de stichting rust volledig op de kracht van vrijwilligers die de doelstelling van de stichting onderschrijven.

 

Stichting Postvriend is géén relatiebemiddeling en dient dan ook niet zo benaderd te worden.

 

Post versturen en ontvangen

 

Stichting Postvriend gaat ervan uit dat iedere post-verstuurder en -ontvanger vertrouwelijk en met integriteit met persoonlijke gegevens die tijdens een postcorrespondentie aan bod komen, zal omgaan.

Post-verstuurders zijn geen ( para) medische hulpverleners of professionals en dienen dus ook niet als dusdanig te handelen. Zij stellen geen vragen over eventuele gezondheidsproblemen van de toegewezen Postvriend en geven nooit gevraagd of ongevraagd ( medisch) advies.

 

Post-ontvangers wijzen wij er op dat post-verstuurders geen ( para) medische hulpverleners of professionals zijn en dienen dus ook niet als zodanig benaderd te worden.

 

Beide partijen dienen dit te allen tijde in gedachten te houden om teleurstellingen te voorkomen.

 

Bij deelname onder de 18 jaar verzoeken we nadrukkelijk om eerst toestemming te vragen aan ouders/voogd. Helaas kan Stichting Postvriend dit niet controleren en gaat ervan uit dat dit verzoek wordt nageleefd.

 

Men dient er rekening mee te houden dat de aanmeldingen van post-verstuurders en – ontvangers niet altijd gelijk op gaan. Daardoor kan het voorkomen dat het enige tijd duurt voordat u een adres krijgt naar wie u post kunt versturen, of voordat u zelf post ontvangt.

 

We houden u hier altijd van op de hoogte.

 

Stichting Postvriend heeft helaas geen mogelijkheid de post-verstuurders en post-ontvangers vooraf te screenen. U dient hier bij uw correspondentie rekening mee te houden. Stichting Postvriend kan niet aansprakelijk gesteld worden voor teleurstellingen en / of eventuele schade door deelname.

Stichting Postvriend adviseert nadrukkelijk om sterk religieuze, politieke en/of seksueel getinte opmerkingen in uw correspondentie te vermijden.

Bij deelname aan Postvriend bent u verplicht ons te laten weten wanneer u de correspondentie wilt stopzetten. Dit om te voorkomen dat iemand tevergeefs post verstuurt of er op zit te wachten. Tevens kan dan op tijd gezocht worden naar een vervanger, mits hier behoefte aan is.

Bij aanmelding bent u verplicht ons persoonlijke informatie te verstrekken die van belang kan zijn m.b.t. tot het tot stand brengen van een veilig en vertrouwd (post-) contact.

Uw adresgegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Let wel dat u bij het deelnemen aan Postvriend in geval van het ontvangen van post of het versturen bij een regelmatig postcontact uw adresgegevens worden doorgegeven aan degene die post zullen versturen.

 

Een enkel kaartje versturen of ontvangen.

Kiest u voor het eenmalig versturen van een kaartje naar iemand, houd er dan rekening mee dat u niet altijd een antwoord terug ontvangt. Het kan namelijk zo zijn dat deze post bezorgd wordt bij iemand die niet in staat is (zelfstandig) post terug te sturen. Ben u ervan bewust dat u juist deze persoon een erg groot plezier doet met uw gebaar.

Bij het versturen van een enkel kaartje wordt uw adres niet doorgegeven aan de ontvanger. Lijkt het u leuk om antwoord terug te ontvangen, dan staat het u vrij uw eigen adres te vermelden op de kaart. Ga er echter vanuit dat het voor ontvangers vaak niet mogelijk is om post terug te zenden.

Bij het ontvangen van een enkel kaartje stemt u ermee in dat uw adres wordt meegenomen in de maandelijkse mailing van postadressen naar post-verstuurders. Via deze wijze worden uw adresgegevens dus doorgegeven aan ‘derden’ ( uiteraard zijn dit alleen deelnemers van Postvriend).

Stichting Postvriend garandeert geen vaststaand aantal kaarten die ontvangen worden. Wel doen we ons uiterste best om iedereen aan de beurt te laten komen en een verrassing op de deurmat te bezorgen.

 

 

Postvriend worden. 

Wanneer men ervoor kiest om Postvriend te worden en dus regelmatig te gaan corresponderen met iemand, gaat Stichting Postvriend ervan uit dat beide partijen (ontvanger en verzender) erin toestemmen minimaal 1 keer per maand een poststuk te verzenden. Dit om de doeltreffendheid van het project te vergroten. Met grotere regelmaat post versturen mag altijd, maar houd dan in gedachten dat het niet voor iedereen mogelijk is om vaker te corresponderen dan hierboven afgesproken.

Wanneer men ervoor kiest om regelmatig te corresponderen en dus Postvriend te worden, wordt men door Stichting Postvriend willekeurig aan iemand gekoppeld. Het is niet mogelijk om een voorkeur uit te spreken. Wanneer het niet ‘klikt’ tussen de correspondenten is het mogelijk om een andere ‘Postvriend’ aan te vragen. U wordt dan opnieuw willekeurig aan iemand gekoppeld.

Wanneer u er voor kiest om regelmatig te corresponderen en dus Postvriend te worden stemt u er mee in dat uw naam- en adresgegevens worden doorgegeven aan de persoon waar u mee correspondeert.

 Wij wensen iedereen veel postplezier!

Stichting Postvriend