Algemene werkwijze – doelstellingen

??

Missie – doelstelling

Stichting Postvriend draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid door mensen via post eenvoudig met elkaar in contact te brengen.

Algemene werkwijze

Postvriend is een kleinschalig en laagdrempelig initiatief dat zich inzet om de eenzaamheid in de samenleving te verkleinen. Dit gebeurt door het versturen van post naar mensen die graag een kaartje of brief ontvangen.

Op deze website kunt u zich aanmelden als post-verstuurder of post-ontvanger. Postvriend koppelt de verstuurders aan de ontvangers zodat er een post-contact tot stand komt. Als verstuurder kunt u kiezen tussen het versturen van een enkel kaartje of voor een regelmatige correspondentie met iemand.