Disclaimer

Disclaimer

Op deze website vindt u algemene informatie over de producten en diensten van Stichting Postvriend.

Hoewel bij de samenstelling alsook bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie uiterste zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat deze informatie altijd actueel, volledig en correct is.

Wij kunnen dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan onze zijde sprake is van opzet of aantoonbare grove nalatigheid.

Als service hebben wij een aantal links aan deze website toegevoegd. Daarnaast kan het gebeuren dat derden doorlinken naar pagina’s op onze website. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites van derden welke doorgelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Stichting Postvriend. Noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van websites waar wij uit service overweging naar verwijzen.