Hoofdlijnen actueel beleidsplan

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

De stichting kent een herstart in 2017, er zal zo spoedig mogelijk nieuwe hoofdlijnen worden bepaalt en deze kenbaar worden gemaakt.

De hoofdlijnen zoals ze ooit in 2013 benoemt zijn:

De stichting levert een bijdrage aan de eenzaamheidsbestrijding door middel van brievenbuspost.Deze vorm van contactlegging is kleinschalig en laagdrempelig. De brievenbuspost gebeurt door het versturen van een brief of (ansicht)kaart, waarbij vooral de persoonlijke aandacht voor de ander van groot belang is. Stichting Postvriend onderneemt verschillende activiteiten om haar doel te bereiken. Naast het promoten van de stichting, genereert de stichting de gelegenheid om mensen die post willen versturen te koppelen aan diegene die post zouden willen ontvangen. Ieder postcontact wordt door de stichting tot stand gebracht en daar waar nodig begeleid. Voor de toekomst is de ambitie van de stichting het verder uitbouwen van het project Postvriend. De invulling en de uitvoering van het beleid van Stichting Postvriend is vooral afhankelijk van de
inzet van vrijwilligers, zowel bestuurlijk als ondersteunend en uitvoerend. De uitwerking van het beleid krijgt in de loop van 2014 vorm en zal aan de hand van een werkplan worden uitgevoerd. In de tussentijd gaan de uitvoerende activiteiten conform de beproefde werkwijze van het Project Postvriend door.
Het beleid van de stichting is erop gericht om in de komende jaren de volgende resultaten te
bereiken:
 Organisatie versterken;
 Privacy waarborgen;
 Website verbeteren;
 Financiën verwerven om een en ander mogelijk te maken;
 Experimenteren met nieuwe mogelijkheden tot contactlegging.